Teško zemlji ako su samo rob i laskavac bliski prestolu, a nebom izabrani pesnik ćuti, oborivši oči.

                  A. PUŠKIN

Srećan je i velik zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti.

J. V. GETE

Close Menu
Skoči na traku sa alatkama