FUNK

HOODIE

Svaka sličnost sa stvarnim ljudima i događajima je sasvim namerna i služi isključivo podsticanju mašte. Cilj nije omalovažavanje bilo koga drugog do onih koji će se pronaći u pojedinim likovima. Suština su humor i sarkazam kao jedina oruđa ugnjetavanog čoveka, jer nema ispravnijeg puta od onoga na kome suze same teku, a ti ne prestaješ da se smeješ.
Funk H.
Kada bi postojala merna jedinica za glupost, onda bi to bio jedan medijski talas po sekundi. Kada bi izgubljeno vreme moglo da se vrati, onda bi svi vraćali ono koje su uzalud potrošili. Kako još uvek glupost određujemo metodom slobodne procene, tako ni ubijeno vreme nećemo uspeti da oživimo. Ne bi li ga se sa ponosom sećali, nužno ga je mudro žrtvovati.
F. Hoodie
Close Menu
Skoči na traku sa alatkama